PHPMailer Sınıfı ile Gmail Üzerinden E-Posta Gönderimi

Merhaba sevgili doslar bu dersimizde uzun zamandır sorulan phpmailler sınıfı ile gmailden mail gönderimi nasıl yapılır? Bunu göstrmeye çalıştım videolu olarak yapılması gereken ayarları ve kullandığım kodları sizinle paylaştım.

Neden Gmaille gönderim sağlıyoruz?

Kendi sunucularımız üzerindende kolayca gönderim sağlayabiliyoruz fakat çoğu hosting firmasının mail sistemini güvenli olarak görmediği için spam olarak algılamaktadır.
müşteriniz gmail ,hotmail,yandex,yahoo gibi çok fazla kullanılan ve ücretsiz mailler sizin maillerinizi spam olarak algılicaktır. Fakat gmail ile gönderim yaparsanız %100 inbox a düşecektir.

https://myaccount.google.com/u/0/lesssecureapps

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
	
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
	<title>PHPMailer ile E-posta Gönderimi (DEMO) </title>
	
	<style type="text/css">
	* {
		padding: 0; margin: 0; list-style: none; border: none; font-family: Arial; font-size: 14px
	}
	textarea, input {
		border: 1px solid #ddd;
		border-top-color: #aaa;
		border-left-color: #aaa;
		padding: 7px;
		resize: none
	}
	input:focus, textarea:focus {
		outline: 1px solid #205ec1
	}
	button {
		background: #205ec1;
		color: #fff;
		padding: 7px 13px;
		cursor: pointer
	}
	form {
		width: 400px;
		margin: 20px auto;
		background: #f9f9f9;
		padding: 10px;
		border: 1px solid #ddd;
		border-top-color: #aaa;
		border-left-color: #aaa
	}
	form h3 {
		font-size: 21px;
		font-weight: normal;
		margin-bottom: 10px;
		border-bottom: 1px solid #ddd;
		padding-bottom: 10px
	}
	table tr td {
		padding: 6px
	}
	.success {
		border: 1px solid green;
		color: green;
		padding: 10px;
		margin: 20px auto;
		width: 400px
	}
	.error {
		border: 1px solid red;
		color: red;
		padding: 10px;
		margin: 20px auto;
		width: 400px
	}
	</style>
	
</head>
<body>

<?php

	if ( $_POST ){
	
		$adsoyad = htmlspecialchars(trim($_POST['eposta']));
		$eposta = htmlspecialchars(trim($_POST['eposta']));
		$mesaj = htmlspecialchars(trim($_POST['mesaj']));
	
		include 'class.phpmailer.php';
		$mail = new PHPMailer();
		$mail->IsSMTP();
		$mail->SMTPAuth = true;
		$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
		$mail->Port = 465;
		$mail->SMTPSecure = 'ssl';
		$mail->Username = '****@gmail.com';
		$mail->Password = '******';
		$mail->SetFrom($mail->Username, 'Mustafa VURAL');
		$mail->AddAddress($eposta, $adsoyad);
		$mail->CharSet = 'UTF-8';
		$mail->IsHTML(true);
		$mail->Subject = 'E-POSTA KONUSU';
		$content = '<div style="background: #eee; padding: 10px; font-size: 14px">'.$mesaj.'</div>';
		$mail->MsgHTML($content);
		if($mail->Send()) {
			// e-posta başarılı ile gönderildi
			echo '<div class="success">E-posta başarıyla gönderildi, lütfen kontrol edin.</div>';
		} else {
			// bir sorun var, sorunu ekrana bastıralım
			echo '<div class="error">'.$mail->ErrorInfo.'</div>';
		}
	
	}
	
?>

<form action="" method="post">
	<h3>E-Posta Gönder</h3>
	<table>
		<tr>
			<td width="70">E-Posta</td>
			<td><input type="text" name="eposta" style="width: 200px" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Ad-Soyad</td>
			<td><input type="text" name="adsoyad" style="width: 200px" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mesaj</td>
			<td><textarea name="mesaj" cols="40" rows="5"></textarea></td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td><button type="submit">Gönder</button></td>
		</tr>
	</table>
</form>

</body>
</html>