Mysql PDO sınıfında Veri çekme

Tekli veri çekme İşlemi

<?php
$verisor=$db->prepare("SELECT * FROM veritablosu where id=:id");
$verisor->execute(array(
  'id' => 1
  ));

$vericek=$verisor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

?>
// Yazdırma işlemi

<?php echo $vericek['tabloadi']; ?>

Yukarıda vermiş olduğum örnek kodlar veri tabanı tablonuzdaki birden fazla verinin içerisinden isediğiniz 1 tanesinin id sini yazarak sadece o verinin bilgilerini çekmek içindir.

Çoklu veri çekme İşlemi

<?php 
$verisor=$db->prepare("SELECT * FROM tabloadi ");
$verisor->execute();
while($vericek=$verisor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
?>

<?php echo $vericek['tabloadi']; ?>

<?php } ?>

Yukarıda gerçekleştirmiş olduğumuz işlem belirdilen tabloda kaç adet veri var ise sayfaya yazmak için kullanır.
Buradaki mantık tabloyu sorgulayarak bir while döngüsü içine yazdırma işlemi gerçekleştirdiğimizde veri tabanı tablomuzdaki bütün verilerin bu döngü ile ekrana yazdırmaya yarayacaktır.